Simpelbuntu Dutch Linux Users

Ubuntu Server Configureren

In dit artikel gaan we de server voorbereiden voor het echte werk.
We gaan FTP en openSSH installeren, de IP adressen goed instellen en eventueel een werkomgeving installeren, als u het niet prettig in de terminal vind werken.

Klaar voor de start?! Af!

We starten de server op. Ubuntu Server zal nu gaan vragen om het wachtwoord van de harde schijf.
Deze typt u in en drukt vervolgens op Enter.

unlock

Als de hardeschijf open is kunt u inloggen op uw server.
U typt hier uw inlognaam en drukt op Enter.
Daarna typt u uw wachtwoord blind en drukt u op Enter.
Nu ziet u ook informatie over uw server en ook het IP adres van de server, onthoud deze.

login

Updates

Vooral voor de beveiliging van uw server zijn de updates heel erg belangrijk.
Het eerste wat wij dus doen zijn de updates installeren.
Gebruik dit commando om te kijken of er nieuwe updates zijn:

sudo apt-get update

Voer het wachtwoord in en wacht tot dit proces voltooid is.
Daarnu kunt u dit commando gebruiken om de updates te downloaden en installeren:

sudo apt-get upgrade

Let op! Als u bijvoorbeeld ook nieuwe kernels wilt installeren heeft u dit commando nodig:

sudo apt-get dist-upgrade

Een vast IP

Nu kunnen we een vast IP adres instellen voor de server.
U kunt hiervoor het zelfde IP gebruiken als de server nu al heeft.
Dit doen wij voor het gemak en om verwarring te voorkomen als het IP aldoor vernieuwt word.
Eerst bekijken we het huidige IP adres, netmask en gateway IP.
Onthoud deze en schrijf deze eventueel op. Om het vaste IP in te stellen gebruiken we het volgende commando:

sudo nano /etc/network/interfaces

ip

Nu veranderen we het woord dhcp in static en vullen daar onder de andere gegevens in.
De IP adressen zijn natuurlijk uw eigen keuze. Let op: address is met twee 'd' en twee 's':

address 192.168.1.82
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.82
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Zo zal het bestand er ongeveer uit komen te zien.
Nu slaan we het bestand op met ctrl+o en drukt u vervolgens op enter.
Om het bestand te verlaten drukt u op ctrl+x.

staticip

Hostname wijzigen

De hostname kunt u wijzigen door het bestand /etc/hostname te wijzigen.
Doe dit bijvoorbeeld met nano, daarvoor typt u:

sudo nano /etc/hostname

Wanneer u klaar bent kunt u het bestand opslaan door op ctrl+o te drukken.
Daarna kunt u het bestand sluiten met ctrl+x
Nu herstarten we het netwerk om de bewerkingen te gebruiken, hiervoor kunt u de hele server opnieuw opstarten of dit commando:

sudo /etc/init.d/networking restart

openSSH (server buitenaf benaderen)

Nu willen we niet meer het toetsenbord en de monitor naast de server gebruiken,
de server mag nu eenzaam in een kast staan.
Met openSSH kunt u inloggen op uw server van elke PC in uw netwerk.
We installeren het met het volgende commando:

sudo apt-get install openssh-server

openssh

Nu kunnen we verbinding maken met de server op uw computer.
In Ubuntu doet u het volgende, open een terminal en voer de volgende opdracht uit:

ssh simpelbuntu@192.168.1.82

simpelbuntu vervangt u door uw gebruikersnaam en 192.168.1.82 vervangt u door uw IP adres.

connect

Onder Windows kunt u gebruik maken van het programma PuTTY deze kunt u hier downloaden.

Vul uw IP adres in en zet het verbindingstype op SSH en de poort op 22 daarna klikt u op Open. putty

FTP

Nu gaan we het pakket vsftpd installeren dat zorgt voor een uitgebreide FTP server;
zodat uw bestanden overal toegankelijk zijn.
Tik (Er zal nog om een bevestiging vragen daar typt u J en drukt u vervolgens op enter):

sudo apt-get install vsftpd

ftp

Nu kunt u proberen via de webbrowser uw FTP server te benaderen met;
ftp://192.168.1.82/ het IP vervangt u door uw eigen IP.
Als het goed is kunt u inloggen en bestanden downloaden. Wat we niet kunnen is verwijderen en uploaden.
Daarom passen we het configuratie bestand aan, met dit commando:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

vsftpdconfig

Nu gaan we bij de volgende zinnen het hekje (#) weghalen dat er voor staat:

write_enable=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES


Druk Ctrl+O om het bestand op te slaan druk vervolgens enter. Daarna kunt u nano afsluiten met Ctrl+X.
Nu moeten we de FTP server opnieuw opstarten om de wijzigingen te gebruiken met het volgende commando:

sudo /etc/init.d/vsftpd restart

Verbinding maken met de FTP server kan in Nautilus of Windows Verkenner.
In Ubuntu gaat u naar uw Persoonlijke map of Bureaublad en klik linksboven in het paneel op:
Bestand> Verbinden met server Daar kiest u voor FTP (met aanmelding).

verbinden met server

In Windows opent u Windows verkenner en voert u ftp://192.168.1.82/ in waarbij u het IP adres vervangt door uw eigen IP adres op uw server. Daarna zal een dialoogvenster te voorschijn komen waar u uw accountgegevens invult.

Werkomgeving

Vind u het vreselijk om in de terminal te werken? Dan installeert u gewoon een werkomgeving!
Een nadeel er van is dat het wel wat extra (ook stroom) van uw server vraagt.
Daarom adviseer ik een werkomgeving die niet zoveel van uw server vraagt als u een werkomgeving nodig vindt.
Hieronder vind u een lijstje van wat u moet uitvoeren om de desktop te krijgen.

Enlightenment:
sudo apt-get install e17

LXDE:
sudo apt-get install lubuntu-desktop U krijgt alle Lubuntu programmas, wilt u dat niet? Dan:
sudo apt-get install lxde

XFCE:
sudo apt-get install xubuntu-desktop U krijgt alle Xubuntu programmas, wilt u dat niet? Dan:
sudo apt-get install xfce

Unity:
sudo apt-get install ubuntu-desktop

Port Forwarding

Om uw server buiten uw netwerk te buiten het netwerk te benaderen moet uw poorten op uw router openen.
Dit staat waarschijnlijk beschreven in de handleiding van uw modem/router.
Hier onder een lijstje welke poorten moet open zetten als u het buitenaf wilt benaderen.

Apache: 80
FTP: 21
SSH: 22